Kontakt tel./fax (52) 353-04-33, kom. 797-764-264

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu
BARTŁOMIEJ KARSKI

Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. (art. 1 u.o.k.s.ie.)
Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. (art. 8 u.o.k.s.ie.).

Dokumenty

DOKUMENTY DO POBRANIA:


 

WNIOSKI EGZEMUCYJNE:

  •   Wniosek egzekucyjny KM PDF ODT
  •   Wniosek o zabezpieczenie PDF ODT
  •   Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego PDF ODT

 

ALIMENTY:

  •   Wniosek egzekucyjny KMP (alimenty) PDF ODT
  •   Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach alimentacyjnych PDF ODT

 


 

  •   Zlecenie poszukiwania majątku PDF ODT
  •   Oświadczenie dłużnika w trybie art. 801 k.p.c. PDF
  •   Oświadczenie o wyborze komornika w trybie art. 8 ust. 5 uksie PDF PDF
  •   Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego w części/ze składnika majątku PDF ODT
  •   Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości PDF ODT

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA AKT W KANCELARII KOMORNIKA